آخرین اخبار : 

گل های روی کیک

گل رز با خمیر چینی

آموزش ساخت گل رز با خمیر چینی     وسایل مورد نیاز:   خمیر را با وردنه صاف می کنیم. در شروع کار برای درست کردن گلبرگ های کوچک گل از قالب اشک لبه صاف و خمیر صورتی پررنگ استفاده

آموزش ساخت گل برای تزئین روی کیک

آموزش ساخت گل های خوراکی برای تزئین روی کیک     وسایل مورد نیاز:   ابتدا خمیر را با رنگ خوراکی صورتی رنگ کرده، با وردنه پهن کنید و با قالب های گل قالب بزنید.   سپس گل ها را