خط قرمز ما باید منافع مردم و مصلحت‌های نظام باشد

خط قرمز ما باید منافع مردم و مصلحت‌های نظام باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت و مجلس دو بازوی نظام حکمرانی در کشور هستند، گفت: بیانیه گام دوم انقلاب سندی است که مسیر را از جهت برنامه‌ها و اهداف برای دو قوه روشن و مشخص کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir