لو رفتن تصاویر مکان‌ نگهداری تسلیحات ممنوعه صهیونیستها توسط ایران

لو رفتن تصاویر مکان‌ نگهداری تسلیحات ممنوعه صهیونیستها توسط ایران
سردبیر روزنامه «ایران دیپلماتیک» فاش کرد رژیم صهیونیستی چند روز پیش عکس‌هایی از مکان‌های نگهداری تسلیحات هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی خود را از ایران دریافت کرده است.
منبع خبر : mehrnews.com