رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد ایران در بهار امسال

رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد ایران در بهار  امسال
براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران در بهار  ۱۴۰۱ معادل ۳.۸ درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت معادل ۴.۳ درصد بوده است.
منبع خبر : iribnews.ir