روز قدس، روز نابودی رژیم جعلی صهیونیستی است

روز قدس، روز نابودی رژیم جعلی صهیونیستی است
رئیس جمهور گفت: روز قدس، روزی است که نوید آزادی قدس شریف و نابودی رژیم جعلی صهیونیستی و پیروزی دلبستگان به قرآن عزیز را می‌دهد.
منبع خبر : iribnews.ir