حقوق و مصالح مردم و جامعه پزشکی در سازمان نظام پزشکی از هم جدا شدنی نیست

حقوق و مصالح مردم و جامعه پزشکی در سازمان نظام پزشکی از هم جدا شدنی نیست
رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت:اگر در جایی از حقوق جامعه پزشکی دفاع میکنیم یا جایی برخورد می‌کنیم هدف ما دفاع از حقوق بیماران است.
منبع خبر : yjc.news