کاهش بیش از نیمی از واردات لاستیک سنگین با ساماندهی ارز ترجیحی

کاهش بیش از نیمی از واردات لاستیک سنگین با ساماندهی ارز ترجیحی
سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: با هدفمند سازی یارانه ها، میزان واردات لاستیک خودرو‌های سنگین، از ۱۷۰ هزار تن به ۵۷ هزار تن کاهش یافت.
منبع خبر : iribnews.ir