نزول فاحش قیمت مسکن در فروردین ۱۴۰۱

نزول فاحش قیمت مسکن در فروردین ۱۴۰۱
قیمت مسکن در تهران در فروردین امسال با کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به اسفندماه همراه شد و در حالی که در ۱۲ماه منتهی به فروردین سال ۱۴۰۰ مسکن ۹۱.۷ درصد گران شده بود، این نرخ با نزول قابل توجه در دولت سیزدهم به ۱۶.۹ درصد کاهش یافته است.
منبع خبر : iribnews.ir