شروع تزریق نوبت دوم و سوم سلول‌های بنیادی پس از سه سال

شروع تزریق نوبت دوم و سوم سلول‌های بنیادی پس از سه سال
مدیر عامل بانک خون بندناف رویان گفت: تزریق نوبت دوم و سوم سلول‌های بنیادی برای کودکانی که در این طرح تحقیقاتی شرکت داشتند، آغاز شد.
منبع خبر : yjc.news