حضور پرشور مردم بیرجند در اجتماع سلام فرمانده

حضور پرشور مردم بیرجند در اجتماع سلام فرمانده
بیرجند_حضور پرشور و بی نظیر مردم خراسان جنوبی در اجتماع بزرگ سلام فرمانده را ببینید.
منبع خبر : mehrnews.com