اوقات شرعی بیست و سوم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و سوم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز جمعه، بیست و سوم اردیبهشت ماه، یازدهم شوال، سیزدهم می‌است.
منبع خبر : iribnews.ir