مردمی بودن اصلی‌ترین جهت‌گیری دولت سیزدهم است

مردمی بودن اصلی‌ترین جهت‌گیری دولت سیزدهم است
رئیس جمهور«مردمی بودن» را اصلی‌ترین جهت‌گیری دولت سیزدهم خواند و گفت: مردمی بودن و عدالت محوری بعنوان گفتمان اصلی دولت، نیازمند استفاده از ظرفیت رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دقیق و کامل به مردم است.
منبع خبر : iribnews.ir