ساعات کاری ادارات خوزستان کاهش یافت

ساعات کاری ادارات  خوزستان کاهش یافت
به دلیل تداوم گردوغبار فعالیت کلیه ادارات خوزستان امروز سه شنبه تا ساعت ۱۱:۳۰ خواهد بود.
منبع خبر : iribnews.ir