تاکید رئیسی بر پیگیری عملیاتی شدن توافقات سفر به ازبکستان

تاکید رئیسی بر پیگیری عملیاتی شدن توافقات سفر به ازبکستان
رئیس جمهور با اشاره به دستاورد‌های اقتصادی اجلاس اخیر شانگهای گفت: عملیاتی شدن توافقات اجلاس شانگهای، نیازمند پیگیری مجدانه دستگاه‌های مسئول است.
منبع خبر : iribnews.ir