حسرتی ۱۰ساله برای توسعه یک دامداری در آستارا

حسرتی ۱۰ساله برای توسعه یک دامداری در آستارا
مشکل کسب مجوز و کاغذ بازی‌های اداری، مانع از توسعه‌ی دامداری یکی از تولیدکنندگان و کارآفرینان روستای ویرمونی آستارا شده است.
منبع خبر : yjc.news