واگذاری معادن با امضا‌های طلایی

واگذاری معادن با امضا‌های طلایی
در جاده پر پیچ و خم واگذاری معادن، میانبر‌هایی با امضا‌های طلایی باز شده است و معادن بزرگ کشور با دست کاری صورت‌های مالی زیانده جلوه داده می‌شوند تا از مسیر‌های غیرشفاف به بخش خصوصی واگذار شوند.
منبع خبر : iribnews.ir