نماینده آبادان در مجلس: تشريح عملکرد مجلس درخصوص محروميت زدايي ورزشي

نماینده آبادان در مجلس: تشريح عملکرد مجلس درخصوص محروميت زدايي ورزشي
نماینده آبادان در مجلس عملکرد خانه ملت در محروميت زدايي ورزشي از مناطق کمتر برخوردار کشور را تشريح کرد.
منبع خبر : iribnews.ir