برگزاری نخستین جلسه هیات رئیسه فدراسیون کبدی در سال جدید

نخستین جلسه هیات رئیسه کبدی با حضور­ اورسجی رئیس فدراسیون، دبیر، نواب رئیس و سایر اعضا برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir