آزادسازی سواحل آستارا

آزادسازی سواحل آستارا
مرحله نخست آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل شهرستان مرزی آستارا با حکم مقام قضایی آغاز شد.
منبع خبر : iribnews.ir