پروژه رفع ضعف ولتاژ شرکت برق کردستان

پروژه رفع ضعف ولتاژ شرکت برق کردستان
پروژه رفع ضعف ولتاژ شهرک بهاران با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ۹۰۰ میلیون ریال با مشخصات فنی افزایش قدرت پست ترانسفورماتوراز ۲۵کیلوولت آمپر به ۲۰۰ کیلوولت آمپر وهمچنین احداث ۱۳۵مترشبکه فشارضعیف هوایی و۶۵مترکابل کشی زمینی باهدف فیدرگیری ازپست تقویت شده است.
منبع خبر : iribnews.ir