منبع جدید آب در ماه کشف شد

منبع جدید آب در ماه کشف شد
محققان با بررسی نمونه هایی از ماه که در ماموریت چینی به زمین فرستاده شد، یک منبع جدید و تجدیدپذیر آب روی این سیاره کشف کرده اند.

منبع جدید آب در ماه کشف شد - خبرگزاری مهر

منبع جدید آب در ماه کشف شد - خبرگزاری مهر

ذخایر آب جدید در ماه کشف شد - ایسنا

ذخایر آب جدید در ماه کشف شد - ایسنا
منبع جدید آب در ماه کشف شد - خبرگزاری مهر

ذخایر آب جدید در ماه کشف شد | دانشمندان با کشف منابع جدید - ایسنا

ذخایر آب جدید در ماه کشف شد | دانشمندان با کشف منابع جدید - ایسنا
www.mehrnews.com › news › منبع-جدید-آب-در-ماه-ک...

کشف آب در نیمه روشن ماه - ایرنا

کشف آب در نیمه روشن ماه - ایرنا
محققان با بررسی نمونه هایی از ماه که در ماموریت چینی به زمین فرستاده شد، یک منبع جدید و تجدیدپذیر آب روی این سیاره کشف کرده اند.

کشف جدید ناسا از وجود آب بیشتر روی سطح ماه خبر میدهد - دیجیاتو

کشف جدید ناسا از وجود آب بیشتر روی سطح ماه خبر میدهد - دیجیاتو
ذخایر آب جدید در ماه کشف شد - ایسنا

کاوشگر چین شواهد جدیدی از وجود آب در ماه کشف کرد - دیجیاتو

کاوشگر چین شواهد جدیدی از وجود آب در ماه کشف کرد - دیجیاتو
www.isna.ir › علمی و دانشگاهی › علم و فناوری جهان

منبع جدید آب در ماه کشف شد - سرخط

منبع جدید آب در ماه کشف شد - سرخط
دانشمندان با کشف منابع جدید آب در کره ماه میگویند این آبهای حبس شده در دانههای شیشهای ریز روی ماه میتواند آب سکونتگاههای آینده در ماه ...

کشف ذخاير آب جديد در ماه - خبرگزاری آریا

کشف ذخاير آب جديد در ماه - خبرگزاری آریا
ذخایر آب جدید در ماه کشف شد | دانشمندان با کشف منابع جدید - ایسنا

ایسنا: ذخایر آب جدید در ماه کشف شد

ایسنا: ذخایر آب جدید در ماه کشف شد
www.ghatreh.com › news › ذخایر-جدید-ماه-کشف
منبع خبر : mehrnews.com