روایت معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ۴ پایه تحول

روایت معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ۴ پایه تحول
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نوشت: ‏‏۴ پایه تحول، عدالت خواهی و ظلم ستیزی، تکیه بر مردم و جوانان، علم و فناوری و خانواده محوری است.
منبع خبر : iribnews.ir