ترویج کتابخوانی در جاده سلامتی

ترویج کتابخوانی در جاده سلامتی

شهروند اصفهانی با عرضه کتاب رایگان به ترویج کتابخوانی پرداخته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یک شهروند اصفهانی با عرضه رایگان کتاب در مسیر تردد گردشگران در جاده سلامتی به ترویج مطالعه پرداخته است.این شهروند در مدت کوتاهی توانسته تعداد کتاب‌های اهدایی را با مشارکت کتابخانه‌ها افزایش دهد.

مهدی ستوده گزارش می دهد؛ترویج کتابخوانی در جاده سلامتی | شهروند اصفهانی با عرضه - شبکه خبر

ترویج کتابخوانی در جاده سلامتی | شهروند اصفهانی با عرضه - شبکه خبر

ترویج کتابخوانی؛ ابزاری موثر در ارتقای توسعه فرهنگی - ایرنا

ترویج کتابخوانی؛ ابزاری موثر در ارتقای توسعه فرهنگی - ایرنا
ترویج کتابخوانی در جاده سلامتی | شهروند اصفهانی با عرضه - شبکه خبر

ترویج کتابخوانی میان سالمندان میتواند موجب نشاط در بین آنها شود | ایبنا

ترویج کتابخوانی میان سالمندان میتواند موجب نشاط در بین آنها شود | ایبنا
www.ghatreh.com › news › ترویج-کتابخوانی-جاده-س...

ترویج کتابخوانی ابزاری موثر در ارتقای توسعه فرهنگی است

ترویج کتابخوانی ابزاری موثر در ارتقای توسعه فرهنگی است
شهروند اصفهانی با عرضه کتاب رایگان به ترویج کتابخوانی پرداخته است. -

باید به ترویج کتابخوانی شبکه ای توجه شود - لیزنا

باید به ترویج کتابخوانی شبکه ای توجه شود - لیزنا
ترویج کتابخوانی؛ ابزاری موثر در ارتقای توسعه فرهنگی - ایرنا

چرایی توجه خیران به حوزه ترویج کتابخوانی در
منبع خبر : iribnews.ir