برگزاری مراسم «حسین دِی» در دانمارک

برگزاری مراسم «حسین دِی» در دانمارک
عزاداران حسینی در شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک راهپیمایی باشکوه «حسین دِی» را برگزار کردند.

برگزاری مراسم
منبع خبر : iribnews.ir