ایمن سازی معابر منطقه ۱۹ با اجرای عملیات خط کشی محوری

ایمن سازی معابر منطقه ۱۹ با اجرای عملیات خط کشی محوری
به منظور ساماندهی ترافیکی و زیباسازی معابر منطقه، خط کشی محوری ممتد و منقطع در معابر و خیابان‌های منطقه به طول ۳۵۲۰ متر در قالب طرح بهاران خدمت انجام شد.

ایمنسازی معابر پر تردد منطقه ۱۹ با اجرای عملیات خط کشی محوری

ایمنسازی معابر پر تردد منطقه ۱۹ با اجرای عملیات خط کشی محوری

ایمن سازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری - آریا

ایمن سازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری - آریا
ایمنسازی معابر پر تردد منطقه ۱۹ با اجرای عملیات خط کشی محوری

ایمنسازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری

ایمنسازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری
shahr.ir › news › ایمن-سازی-معابر-پر-تردد-منطقه-۱۹-...

ایمنسازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری

ایمنسازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری
شهردار منطقه ۱۹ گفت: به منظور ساماندهی ترافیکی و زیباسازی معابر منطقه، خط کشی محوری ممتد و منقطع در معابر و خیابانهای منطقه به طول ۳۵۲۰ متر ...

ایمنسازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری

ایمنسازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری
ایمن سازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری - آریا

ایمنسازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری

ایمنسازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری
www.ghatreh.com › news › ایمن-سازی-معابر-تردد-من...

ایمنسازی بزرگراههای منطقه ۱۹ با اجرای ۲ هزار متر خط کشی محوری

ایمنسازی بزرگراههای منطقه ۱۹ با اجرای ۲ هزار متر خط کشی محوری
به منظور ساماندهی ترافیکی و زیباسازی معابر منطقه، خط کشی محوری ممتد و منقطع در معابر و خیابان های منطقه به طول.

ایمنسازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری

ایمنسازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری
ایمنسازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری

ایمنسازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری

ایمنسازی معابر پر تردد منطقه 19 با اجرای عملیات خط کشی محوری
www.payamemazand.ir › News › ایمنسازی-معابر-پر-...
منبع خبر : iribnews.ir