اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد

اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد
رئیس ستاد انتخابات کشور، محسن اسلامی را به عنوان سخنگوی این ستاد در برگزاری انتخابات امسال منصوب کرد.

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد - خبرگزاری فارس

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد - خبرگزاری فارس

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد - خبرآنلاین

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد - خبرآنلاین
محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد - خبرگزاری فارس

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد - وزارت کشور

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد - وزارت کشور
www.farsnews.ir › سیاسی › دولت

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد - ایرنا

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد - ایرنا
استفاده از تمامی ظرفیتها، امکانات و همچنین تعامل سازنده با رسانهها، ارائه اطلاعات، آمار، گزارشها و فرایندهای مربوط به روند برگزاری انتخابات ...

سخنگوی ستاد انتخابات کشور منصوب شد - روزنامه دنیای اقتصاد

سخنگوی ستاد انتخابات کشور منصوب شد - روزنامه دنیای اقتصاد
محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد - خبرآنلاین

محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد - ایمنا

محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد - ایمنا
www.khabaronline.ir › ... › احزاب و شخصیتها

اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد - خبرگزاری صدا و سیما

اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد - خبرگزاری صدا و سیما
استفاده از تمامی ظرفیتها، امکانات و همچنین تعامل سازنده با رسانهها، ارائه اطلاعات، آمار، گزارشها و فرایندهای مربوط به روند برگزاری انتخابات ...

محسن اسلامی به عنوان سخنگوی ستاد انتخابات کشور منصوب شد - سلام نو

محسن اسلامی به عنوان سخنگوی ستاد انتخابات کشور منصوب شد - سلام نو
محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور شد - وزارت کشور

سخنگوی ستاد انتخابات کشور منصوب شد - عصر خبر

سخنگوی ستاد انتخابات کشور منصوب شد - عصر خبر
www.moi.ir › news › محسن-اسلامی-سخنگوی-ستاد-انت...
منبع خبر : iribnews.ir