ارائه مشاوره پزشکی و دخالت در امور درمان توسط عطاری‌ها ممنوع

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان کرد: عطاری‌ها مجاز به ارائه مشاوره‌های پزشکی نبوده و نباید در امور درمان دخالت کنند.

ارائه مشاوره پزشکی و دخالت در امور درمان توسط عطاریها ممنوع

ارائه مشاوره پزشکی و دخالت در امور درمان توسط عطاریها ممنوع

ارائه مشاوره پزشکی و دخالت در امور درمان توسط عطاری ها ممنوع

ارائه مشاوره پزشکی و دخالت در امور درمان توسط عطاری ها ممنوع
ارائه مشاوره پزشکی و دخالت در امور درمان توسط عطاریها ممنوع

ارائه مشاوره پزشکی و دخالت در امور درمان توسط عطاریها ممنوع - باشگاه ...

ارائه مشاوره پزشکی و دخالت در امور درمان توسط عطاریها ممنوع - باشگاه ...
www.yjc.ir › سیستان و بلوچستان › زاهدان

وقتی سلامت عامه قربانی طمع عطاران غیرمجاز میشود - ایرنا

وقتی سلامت عامه قربانی طمع عطاران غیرمجاز میشود - ایرنا
مصطفی صالحی زاده بیان کرد: عطاریها فقط مجاز به فروش گیاهان خام دارویی بوده و در صورت ارائه مشاوره پزشکی و مشاهده عرضه داروها اعم از ایرانی ...

ارائه مشاوره پزشکی و دخالت در امور درمان توسط عطاری ها ممنوع - خبر فارسی

ارائه مشاوره پزشکی و دخالت در امور درمان توسط عطاری ها ممنوع - خبر فارسی
ارائه مشاوره پزشکی و دخالت در امور درمان توسط عطاری ها ممنوع

مراکز غیرمجاز پزشکی و عطاری تهدیدکننده سلامت افراد هستند - راه دانا

مراکز غیرمجاز پزشکی و عطاری تهدیدکننده سلامت افراد هستند - راه دانا
zaums.ac.ir › آرشیوها › آرشیو اخبار

ممنوعیت دخالت عطاری ها در امور پزشکی - معاونت درمان

ممنوعیت دخالت عطاری ها در امور پزشکی - معاونت درمان
وی ادامه داد: عطاری ها فقط مجاز به فروش گیاهان خام دارویی بوده و در صورت ارائه مشاوره پزشکی و مشاهده عرضه داروها اعم از ایرانی و یا غیر ...

عطاري ها مجاز به نسخه پيچيدن براي درمان ... - دانشگاه علوم پزشکی جهرم

عطاري ها مجاز به نسخه پيچيدن براي درمان ... - دانشگاه علوم پزشکی جهرم
ارائه مشاوره پزشکی و دخالت در امور درمان توسط عطاریها ممنوع - باشگاه ...

عطاري ها مجاز به نسخه پيچيدن براي درمان ... - دانشگاه علوم پزشکی جهرم

عطاري ها مجاز به نسخه پيچيدن براي درمان ... - دانشگاه علوم پزشکی جهرم
مصطفی صالحی زاده بیان کرد: عطاری ها فقط مجاز به فروش گیاهان خام دارویی بوده و در صورت ارائه مشاوره پزشکی و مشاهده عرضه داروها اعم از ایرانی ...
منبع خبر : yjc.ir