روابط ایران و ترکمنستان گسترش می‌یابد

روابط ایران و ترکمنستان گسترش می‌یابد
رئیس جمهور با اشاره به روند رو به گسترش روابط ایران و ترکمنستان در دوره ریاست جمهوری قبلی این کشور، اظهار داشت: یقین دارم در دوره پیش رو نیز این روند با مدیریت جنابعالی تسریع خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir