مقابله یک زن فلسطینی با زن نظامی صهیونیست

مقابله یک زن فلسطینی با زن نظامی صهیونیست
خبرگزاری سند با انتشار ویدئویی از برخورد یک زن فلسطینی با نظامی صهیونیست در سرزمين هاي اشغالي خبر داد .
منبع خبر : iribnews.ir