اژه‌ای با خانواده مسئولان قضائی دیدار و گفتگو کرد

اژه‌ای با خانواده مسئولان قضائی دیدار و گفتگو کرد
رئیس عدلیه، همزمان با هفته قوه قضائیه با خانواده مسئولان قضائی دیدار و گفتگو کرد.

اژهای با خانواده مسئولان قضائی دیدار و گفتگو کرد - خبرگزاری مهر

اژهای با خانواده مسئولان قضائی دیدار و گفتگو کرد - خبرگزاری مهر

اژهای با خانواده مسئولان قضائی دیدار و گفتگو کرد - مشرق نیوز

اژهای با خانواده مسئولان قضائی دیدار و گفتگو کرد - مشرق نیوز
اژهای با خانواده مسئولان قضائی دیدار و گفتگو کرد - خبرگزاری مهر

راههای ارتباطی مردم با مسئولان قضایی استان بوشهر/ بیش از ۱۹ هزار ...

راههای ارتباطی مردم با مسئولان قضایی استان بوشهر/ بیش از ۱۹ هزار ...
www.mehrnews.com › news › اژه-ای-با-خانواده-مسئولا...

دیدار رئیس کل دادگستری استان تهران با خانواده شهید حسن مقدس

دیدار رئیس کل دادگستری استان تهران با خانواده شهید حسن مقدس
وی در این دیدار به صورت مستوفی و مبسوط وقتی را برای همسران و سایر اعضای خانواده مسئولان قضائی اختصاص داد تا به بیان مطالب و دغدغههای خود ...

دیدار مسؤولان مجتمع قضایی جنوب غرب استان تهران با خانواده شهید علی ...

دیدار مسؤولان مجتمع قضایی جنوب غرب استان تهران با خانواده شهید علی ...
اژهای با خانواده مسئولان قضائی دیدار و گفتگو کرد - مشرق نیوز

منبع خبر : mehrnews.com