آخرین اخبار : 

گیاه آخیس باخیس

گل آخیس

نیازها نــور: متوسط آبیاری: کمی مرطـوب دمای ایده آل: 28 تا 34 درجه سانتیـگراد خاک مناسب: مخلوط شن و پيت با زهكشي مناسب و كمي اسيدي گیاه مشعلی، درختچه ای دائمی و همیشه سبز از خانواده  Acanthaceae (آکانتاسه) بوده که