آخرین اخبار : 

گل نیلوفر پارچه ای

گل نیلوفر پارچه ای

گل پارچه ایی 5 پر     وسایل لازم: روبان2 یا 3سانتی البته 5 سانت هم میشه. بسته به سلیقه ی خودتون داره نخ و سوزن و مروارید   روش ساخت: خوب اول روبان رو در اندازه های 7 سانت