آخرین اخبار : 

گل سر با گیپور

گل با روبان گیپوری

 اموزش گل با گیپور  سلام یک مقوا رو به صورت گرد ببرید.به قطر دلخواه . حدودا پنج سانت.دورش رو چسب چوب یا حرارتی بزنید. نوار گیپورتون رو به صورت چین دارحالت بدید و دورادور مقواتون بچسبونید. ادامه بدید تا به