آخرین اخبار : 

گل با رول دستمال کاغذی

ساخت گل با رول دستمال کاغذی

این هم یک گل ساده فانتزی که با رول دستمال کاغذی ساخته شده.     وسایل مورد نیاز: رول دستمال کاغذی گواش یا آبرنگ منگنه یک تکه پنبه یا هر چیز مناسبی برای مرکز گل   برای درست کردن هر