آخرین اخبار : 

گریت پارچه کوسن

آموزش کريت روی پارچه

کریت پارچه مدل 2 اندازه خونه های من ۵ در ۵ اگه خواستین می تونین بزرگ تر یا کوچک ترش کنین. از این نوع کریت بیشتر برای کوسن یا سرویس خواب استفاده میشه. برای روتختی بهتره ابعاد ۱۰ در ۱۰