آخرین اخبار : 

پیچیدن دستمال سفره

تزیین دستمال سفره پاپیونی

c79f9bab-9aeb-4874-b428-cad8918e8d86

تزیین دستمال سفره جدید

مدل تا زدن دستمال سفره

   

آموزش تزیین دستمال سفره

یک مدل تزیین دستمال سفره رو براتون اینبار گذاشتم. برای تا زدن دستمال سفره ها به مراحل کار تو عکس ها توجه کنید.  

تزیین دستمال سفره به شکل خرگوش

   

تا زدن دستمال سفره به شکل کیف برای قاشق و چنگال

     

تزیین دستمال سفره به شکل گل