آخرین اخبار : 

پروانه تزیینی

آموزش ساخت گلسر پروانه ای

آموزش گلسر پروانه ای وسایل مورد نیاز ساخت  گلسر پروانه ای : روبان ساتن سفید و صورتی روبان نقره ای نوار توری مهره یا مروارید بیرنگ در سه سایز سنگ تزیینی سیم نخ و سوزن هویه چسب حرارتی آموزش ساخت گلسر

پروانه تزیینی با روبان نازک

پروانه تزیینی با روبان نازک وسایل مورد نیاز ساخت پروانه تزیینی با روبان نیم سانتیمتری : روبان نیم سانتیمتری خط کش خودکار مهره و سیم نخ و سوزن و قیچی آموزش پروانه تزیینی : برای ساخت این پروانه روبان را با

پروانه تزیینی یخچال

پروانه تزیینی یخچال وسایل مورد نیاز ساخت پروانه تزیینی یخچال : سیم پارچه جورابی نخ چسب حرارتی دمباریک و سیم چین و قیچی سنگهای تزیینی و اکلیل مراحل ساخت پروانه تزیینی : برای ساخت بال های پروانه ابتدا سیم را به

پروانه تزیینی ( جورابی )

 پروانه تزیینی ( جورابی ) وسایل مورد نیاز : سیم پارچه جورابی مروارید رنگی انبردست یا قیچی   سیم را به دور یک شی استوانه ای مثلا بطری حلقه می کنیم تا دایره درست کنیم     پارچه جورابی را