آخرین اخبار : 

پادری موکتی

پادری با کاموای رنگی و موکت

این هم ترکیب موکت وکاموای رنگی موکت رو به اندازه دلخواه با قیچی برش می زنیم که در اینجا طرح برگ وگل هس.بعد شروع می کنیم با قلاب وکاموا دور هر گلبرگ یا گل رو قلاب بافی می کنیم یک

پادری با موکت