آخرین اخبار : 

پادری دستشویی

پادری

پادری پارچه ای

پادری با پولیش و موکت

اینم فرش تزیینی که من با پولیش و موکت برای اتاق دخترم با ایده از مامی عزیز درست کردم .الگوی گل رو روی موکت وپولیش کشیدم و باچسب به هم چسپوندم همین

پادری

این یه پادریه برای داخل حمام که از سنگهای کنار رودخانه که جمع کرده بودم درست کردم واقعا جمع کردنشون از درست کردنش سخت تر بود پا رو اذیت نمیکنه اگه دقت کنی همه سنگها با سطح صاف هستن که