آخرین اخبار : 

مدل زیر فنجانی گلدوزی

گلدوزی زیر فنجانی

مدلی از زیر فنجانی گلدوزی شده با دست نمونه های دیگر گلدوزی را اینجا ببینید.