آخرین اخبار : 

عکس گل با کاغذ کشی

ساخت گل نرگس با کاغذ کشی

HOW-TO-MAKE-A-PAPER-DAFFODIL

    این هم آموزش ساخت یک گل نرگس زیبای کاغذی.   وسایل مورد نیاز:       ابتدا قسمت مرکزی گل را مانند تصویر بریده، لبه بالایی آن را به شکل موجی برش بزنید؛ آن را با دست لوله