آخرین اخبار : 

عکس پادری

پادری پارچه ای

پادری با پولیش و موکت

اینم فرش تزیینی که من با پولیش و موکت برای اتاق دخترم با ایده از مامی عزیز درست کردم .الگوی گل رو روی موکت وپولیش کشیدم و باچسب به هم چسپوندم همین

پادری