آخرین اخبار : 

طرز نگهداری گل پتوس

گل پتوس

گل پتوس پتوس گیاهی برگ زینتی و آپارتمانی است. برگ ها قلبی شکل اند. بسیاری ازگونه ها حالت بالارونده دارند و تا سقف بالا می روند. دو نوع دارد: پتوسبرگ معمولی و پتوس برگ ابلق.  با اینکه هر دو مقاوم