آخرین اخبار : 

ساخت گلسر

گلسر دخترانه با روبان موجدار

آموزش گلسر دخترانه با روبان موجدار وسایل مورد نیاز ساخت گلسر دخترانه کوچک با روبان موجدار : گیره مو روبان موجدار نخ و سوزن چسب حرارتی آموزش ساخت گلسر دخترانه با روبان موجدار : ابتدا روبان را با طول بیست سانتیمتر

آموزش ساخت گلسر ساتن

آموزش ساخت گلسر ساتن وسایل مورد نیاز ساخت گلسر ساتن : پارچه ساتن و یا روبان ساتنی نخ و سوزن دکمه یا مهره تزیینی چسب گیره مراحل ساخت گل سر ساتن : پارچه را به عرض ۵ تا ۸ سانتیمتر برش