آخرین اخبار : 

ساخت پادری با کاموا

پادری

پادری با پولیش و موکت

اینم فرش تزیینی که من با پولیش و موکت برای اتاق دخترم با ایده از مامی عزیز درست کردم .الگوی گل رو روی موکت وپولیش کشیدم و باچسب به هم چسپوندم همین

پادری با کاموای رنگی و موکت

این هم ترکیب موکت وکاموای رنگی موکت رو به اندازه دلخواه با قیچی برش می زنیم که در اینجا طرح برگ وگل هس.بعد شروع می کنیم با قلاب وکاموا دور هر گلبرگ یا گل رو قلاب بافی می کنیم یک

پادری با موکت