آخرین اخبار : 

ساخت تابلوی گل داوودی کاغذی

ساخت تابلوی گل داوودی کاغذی

آموزش ساختن تابلوی گل داوودی کاغذی     برای این گل به نوار کاغذی با عرض 1 سانتیمتر نیاز داریم. از یک طرف نوار طبق شکل خطی رسم کنید که طول آن 7 سانتیمتر باشد و نوک نوار هم از