آخرین اخبار : 

دیزاین دستمال سفره

تزیین دستمال سفره جدید

مدل تا زدن دستمال سفره

   

آموزش تزیین دستمال سفره

یک مدل تزیین دستمال سفره رو براتون اینبار گذاشتم. برای تا زدن دستمال سفره ها به مراحل کار تو عکس ها توجه کنید.  

تزیین دستمال سفره به شکل خرگوش

   

تا زدن دستمال سفره به شکل کیف برای قاشق و چنگال

     

تزیین دستمال سفره به شکل گل

           

تزیین دستمال سفره پاپیونی

c79f9bab-9aeb-4874-b428-cad8918e8d86