آخرین اخبار : 

دستور تهیه خمیر چینی

طرز تهیه خمیر چینی

وسایل مورد نیاز خمیر گل چینی

طرز تهیه خمیر گل  چینی برای تهیه خمیر چینی روشهای متعددی وجود دارد که هر یک کاربرد خاصی دارد. البته تنها تفاوت آنها فقط در مواد لازم برای تهیه هر خمیر می باشد و روش تهیه آنها یکسان است.     روش