آخرین اخبار : 

تصویر گل شمعدانی

عکس گل شمعدانی و گل های گل شمعدانی

      نظر نازتون رو در مورد این گل های ناز فراموش نکنید!

گل شمعدانی

شمعدانی مشخصات: اسم علمی این گیاه Pelargonium میباشد.  معمولا چند ساله بوده و ارتفاع آن ها در طبیعت در حدود یک تا ۲ متر هم می رسد شمعدانی برگهای بزرگ، کرکدار و کروی دارد گل ها بزرگ و به رنگ سفید،