آخرین اخبار : 

تزیین یخچال

پروانه تزیینی با روبان نازک

پروانه تزیینی با روبان نازک وسایل مورد نیاز ساخت پروانه تزیینی با روبان نیم سانتیمتری : روبان نیم سانتیمتری خط کش خودکار مهره و سیم نخ و سوزن و قیچی آموزش پروانه تزیینی : برای ساخت این پروانه روبان را با

تزئین یخچال عروس با گل

من برای تزیین یخچال عروس از دسته گل هایی که آموزشش رو میگذارم استفاده کردم. این هم کارهای من که در ۳ رنگ مختلف درست کردم .